Praktisch

Little,Birds,Escapes,Out,Of,Birdcage

Tarieven

VERGOEDE ZORG (JONGEREN 12-18JAAR) 

Helaas is het voor jongeren (18-) nog niet gemakkelijk mogelijk om bij lef & psyche vergoede zorg geleverd te krijgen omdat wij nog geen contracten hebben gesloten bij de gemeenten. In enkele gevallen kan je via de gemeente een Persoon Gebonden Budget aanvragen (PGB) of kunnen wij een tijdelijke overeenkomst met de gemeente afsluiten. Dit is iets wat ouders/verzorgers zelf moeten aanvragen.  Uiteraard kan Lef & Psyche hierin faciliteren.

VERGOEDE ZORG (VOLWASSENEN 18+) 

Ben je 18 +? De behandeling kan worden vergoed door je zorgverzekeraar. Hoeveel er vergoed wordt hangt af van de soort polis die je hebt afgesloten.  

De behandeling wordt volledig vergoed als je een (zuivere) restitutiepolis hebt, met uitzondering van je eigen risico deze moet je zelf bepalen. Heb je een naturapolis? Dan krijg je ongeveer 75% van de kosten vergoed. Het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed en te beseffen dat je altijd je eigen risico moet betalen. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Ook is het belangrijk om bij een restitutiepolis te checken of deze ook daadwerkelijk zuiver is. Er is namelijk veel veranderd in 2022.

Je betaalt de factuur van de behandelingen bij lef & psyche eerst zelf, hierna kun je deze bij je zorgverzekeraar indienen.

De tarieven zijn gebaseerd op de maximale NZa tarieven zoals die gelden in het betreffende kalenderjaar. Zie hieronder de tarieven per prestatie.

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval worden genoemd dat de huisarts jou verwijst voor de basis GGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet gedateerd en geschreven zijn vóór het eerste gesprek bij Lef & Psyche.

Verder is belangrijk te weten:
↠ je eigen risico wordt altijd aangesproken voor een behandeling binnen de basis GGZ
↠ het is altijd van belang om van te voren goed uit te zoeken welk percentage van de kosten door jouw verzekeraar wordt vergoed. Nogmaals je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
↠ zie hieronder voor de tarieven per consult.

Als je op de intake komt gaan we er vanuit dat je jezelf hebt geïnformeerd over het vergoedingspercentage van jouw zorgverzekeraar en dat je akkoord gaat met de algemene en betalingsvoorwaarden.

STANDAARD PRIJSLIJST GENERALISTISCHE BASIS GGZ 2022

VRIJGEVESTIGDE PRAKTIJK

Consulten                                                                                  Tarief NZa *

Diagnostiek 60 minuten**                                                      € 183,44

Behandeling 60 minuten***                                                   € 161,46

Intercollegiaal overleg 5 min.****                                          € 25,05

Intercollegiaal overleg 15 min.                                                € 76,35

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
** Wordt in rekening gebracht bij de intake, eventueel evaluatie en afsluitend consult
*** Wordt in rekening gebracht bij behandelconsulten
**** Soms is het nodig om te overleggen met collega’s over je behandeling. Daar worden kosten voor in rekening gebracht. Je toestemming wordt van te voren gevraagd en wordt per overleg door je behandelaar op de hoogte gesteld

Lef & Psyche werkt volgens het principe planning = realisatie. We plannen een consult voor je in van ongeveer 60 minuten. Deze tijd houden we dus voor je vrij en daar reserveren we de praktijkruimte voor. Soms duurt een consult wat korter, soms wat langer. Er wordt in ieder geval gedeclareerd wat is gepland.

(JONGEREN EN 18+)

Wanneer je geen diagnose hebt of deze niet wilt kan je ook bij ons in behandeling komen*. Wij hanteren hiervoor dezelfde tarieven als volwassenen per uur. Dit geldt zowel voor directe gesprekstijd als voor indirecte tijd (verslaglegging). Mocht het gesprek langer duren, dan wordt dit uurtarief vanzelfsprekend naar rato in rekening gebracht.
De facturen van de hulpverlening zullen maandelijks aan jou gestuurd worden. Het is niet mogelijk deze facturen in te dienen bij jouw zorgverzekeraar. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. 

*Dit kan alleen als ik het verantwoord vind dat je bij mij in behandeling kunt komen, wanneer ik intensievere zorg adviseer kan ik jou helaas niet helpen.  

Verhindering

Uiteraard kan je wel eens verhinderd zijn. Afspraken kun je uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch) bij ons annuleren. Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang wordt afgezegd, wordt de helft van de kosten in rekening gebracht (€57,50 ). Wanneer je de afspraak niet afzegt én niet verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt het consult geheel in rekening te brengen. Buiten bereikbaarheidstijden van de praktijk kun je ons een e-mail sturen naar info@lef-psyche.nl 

Wachttijden

Helaas heb ik momenteel een wachtlijst.
Maar zoek je hulp en kan je niet zo lang wachten? Neem contact met me op. Samen kunnen we kijken of ik je kan helpen aan een ander adres.

cropped-shutterstock_678848506-scaled-1.jpg