Behandelaanbod

lef & psyche; van gesprek naar doen

Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen
-Sören Kierkegaard-

Wat doet lef & psyche?

Ik heb met name veel ervaring met het behandelen van jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen en het begeleiden van hun ouders en/of naasten. Ik vind het belangrijk dat er zo snel mogelijk zorg komt wanneer er aan het licht komt dat er sprake is van een eetprobleem. Want hoe eerder je aan de slag gaat met de problemen hoe meer leed je kunt besparen.

NB Let bij je zoektocht op wat we kunnen bieden en neem daarin mee wat we ook niet kunnen aanbieden.

Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen
-Sören Kierkegaard-

Kortdurende behandeling bij milde problematiek

We bieden bggz behandeling voor jongeren en jongvolwassenen die te maken hebben met eetproblemen of andere klachten als negatief zelfbeeld, somberheid, angst of dwangklachten. Deze behandeling is kortdurend, maximaal 12 tot 13 gesprekken.

Ouderbegeleiding

Wanneer ouders/verzorgers/naasten een gezinslid in  huis hebben die te lijden heeft onder een eetstoornis, drukt de eetproblematiek dikwijls dusdanig een stempel en kan er zijn dat er sprake is van angst, frustratie en boosheid. In de ouderbegeleiding kunnen we samen met jou kijken hoe jullie je kind of naaste het beste kunnen ondersteunen en om weer grip te krijgen op de situatie.

Wachtlijst-coaching voor adolescenten met eetstoornissen

Er bestaan helaas flinke wachtlijsten bij de gespecialiseerde GGZ-instellingen. Om ervoor te zorgen dat de problemen - waarvoor jij op een wachtlijst staat - niet verslechteren, biedt lef & psyche speciale op maat gemaakte wachtlijst-coachingstrajecten aan.
De coaching is erop toegerust om eerste hulp te bieden door goed te kijken wat jij en/of je ouders/naasten nodig hebben in de periode dat jij moet wachten op gespecialiseerde hulp. 

Na een eerste intakegesprek wordt advies gegeven welk zorg er geleverd kan worden passend bij de hulpvraag en de duur van de wachtlijst. Ook wordt de fianciering besproken en een behandelovereenkomst afgesloten.

Belangrijk is  dat ik nauw kan samenwerken met (kinder) artsen en dietisten. Lef & psyche werkt graag samen met specialisten. Ben je nog zoek naar goede gespecialiseerde hulpverleners? Ik denk graag mee zodat er zo snel mogelijk een stevig behandelteam ontstaat.

Verder is het belangrijk om te weten dat we  alleen samenwerken met de reguliere specialistische GGZ centra zoals Levvel, Rintveld, Accare, Triversum en GGZ-Centraal.

Staat de instelling of therapeut waar jij op de wachtlijst staat er niet bij? Bel dan gerust dan kunnen we kijken of Lef & Psyche hier wel of niet mee samen werkt.

Terugvalpreventie

Heb jij je eetstoornis al (deels) overwonnen en ben je bang voor terugval, of ben je merk je dat je aan het terugvallen bent en wil je weer opkrabbelen? Ik bied behandeling gericht op het voorkomen en herpakken van terugval. Samen met jou gaan we precies uitzoeken wat je allemaal kunt inzetten wanneer terugval op de loer ligt. Hierdoor kan jij de toekomst extra goed aan!

Kortdurende motivatietrajecten

Lef &psyche kan bij kortdurende motivatietrajecten bij een stagnerende behandeling  bieden (ten aller tijden in goed overleg met huidige behandelaar, regie-behandelaarschap blijft bij huidige regiebehandelaar)

Supervisie en scholing voor professionals

Wil jij je meer bekwamen in eetstoornissen en spreekt onze werkwijze je aan? Wij vinden het leuk om onze kennis te delen. Wij kunnen supervisie op maat bieden en cursussen verzorgen voor hulpverleners (te denken aan; huisartsen (i.o.), (gz)psychologen, orthopedagogen, leerkrachten) met onderwerpen als omgaan met social media gebruik, motivatie bevordering, vroeg signalering bij eetstoornissen.

Bel gerust om jouw ideeën met ons te bespreken!

Little,Paper,Boat,On,The,Sand

Wat doen we niet?

Een goede zorgverlener kent zijn grenzen. In kader daarvan kan lef & psyche het volgende niet bieden:

  • Wij bieden geen(bggz)zorgtraject aan wanneer wij van mening zijn dat je intensievere zorg nodig hebt en je niet op de wachtlijst staat bij één van de reguliere gespecialiseerde GGZ-instellingen of andere sggz aanbieders.
  • Wij bieden geen hulp bij crisis (is er sprake van crisis? Neem contact op met je huisarts of bel 113 | zelfmoordpreventie | ☎ 0800-0113
  • Wij bieden geen langdurige zorg
  • Wij bieden geen 24 uurs bereikbaarheidsdienst
  • Wij kunnen ook geen hulp bieden wanneer er sprake is van ernstig bedreigende somatische toestand zoals een zeer ernstig ondergewicht of bij zeer ernstige zelfbeschadiging.
  • Wij bieden geen hulp bij psychotische stoornissen

En wat als het onverhoopt niet werkt?

Wij geloven dat ingrijpen in een vroeg stadium van de eetproblematiek veel leed kan voorkomen. Helaas kan het zo zijn dat er meer hulp nodig is dan de kortdurende zorg die wij kunnen bieden. Wij zullen in een dergelijke geval in goed overleg met de jongere ouders en (kinder)arts doorverwijzen naar een specialistische instelling waarbij gewerkt wordt in een multi-disciplinaire teams en waar, indien nodig, intensivering van zorg voor handen is.